روستای افتر
افتر دیارکهن

میدان امام رضا روستای افتر

عکس از وبلاگ جامع روستای افتر


× نوشته شده توسط حسین ولی در یکشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۲ و ساعت 18:43 |


جام۹۲

منبع: وبلاگ روستای افتر

 

 

افتتاح کلاس هوشمند

منبع:وبلاگ جامع روستای افتر

 

۲۲بهمن ۹۱

منبع:وبلاگ جامع روستای افتر

 

 

منبع: افتریهای تهران

 

قهرمانی جوانان چهارسو

منبع: افتریهای تهران

 

 

 


× نوشته شده توسط حسین ولی در یکشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۲ و ساعت 18:42 |


بنام خدا

بروافتر بوین جو آبادی ده ولی وحمیدی وعمادی ده

برو افتر بوین رز زیادی زیاری جلالی و محمودی

بورو افتر که دانّه مرزو بومی برو افتر دکاره یونجه تومی

برو افتر بوین چه با صفایه جو ریش سفید بوین چه با وفایه

نباجه افتر ایّه بی مروت بخو جو آروشه هایی تو قوّت

اسا هم بشیم سوی ییلاقات قدیمی کیه ده کریم ملاقات

قدیم گنّم دردمون الانه یونجه چه ببو وقدیمی دست وپنجه

طارن سرسبز ایّه مثل بهشته جو خراب نکریم که خیلی زشته

طبیعت خدا ایّه فراوون مال پیرون ببه مال جوُنون

هما الأن هلی خیلی جوُنیم باییم قدر طبیعت ده بزُنیم

اسبی پهناور مثل دشته تبریز دار اسبی گورهم خیلی مشته

خدا ازجوُنون بویه راضی جمعه بعدازظهرون وفوتبال بازی

کلارخون هم ایّه بعد از اسبی گور سی رز کلارخون هم ایه پُر

زیاری وجیکا دور هم جمعن همه سلامت وخوش وخرّمن

بشیم اسا سر وبلاگ نویسون وبلاگونده سر بسّتم اشون

افتریهای تهران و رضا عمادی با تیم چهارسو وابراهیم محمودی

اصغروعلی و وبلاگ جامع علی اصغر ولی ودانشنامه

وبلاگ پاتوق هم خیلی قشنگه جوکار اصلی دانلود آهنگه

جعفر زیاری جو آهنگ زیبا جو اسم آهنگ هم ایّه وهارماه

اسا بشیم سر مشکلات افتر دره کم بونّه مدرسه ودفتر

افترمدرسه الان ببه خالی جمع هاکرن آدمون پول ومالی

مگه ته دل دینیه ای رحم گاز وبرق وتلفن چی چی ایّه کم

مگه افتریون پر تویبه ایه قهر افتر پر کوچ بشتت تویبه به شهر

تیِین کشون رزون هادت اجاره که الان بوینه دل بونّه پاره

انم از وضعیت تیین کشون ویشتر خشک ببویه اویی ندشون

انده ا بواتون برای شورا از مشکلات افتر ببویه آگاه

در آخر کرین با خدا ملاقات وسیکه بر محمد(ص) تو صلوات

با تشکر


× نوشته شده توسط حسین ولی در یکشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۲ و ساعت 18:40 |
Copyright 2012 - aftar1392.blogfa.com & Designer: Mohammad Rafiei { محمد رفیعی }